Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Codul penal 2006

CODUL PENAL AL ROMÂNIEI

2006

 

 

            Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial nr.65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996.

            Codul penal a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr. 55 - 56 din 23 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea nr. 6/1973, publicata în Buletinul Oficial nr. 49 din 6 aprilie 1973.

            Prezenta editie cuprinde textul actualizat al Codului Penal prin încorporarea tuturor modificarilor aduse dupa ultima republicare, inclusiv completarile introduse prin Legea nr. 278 publicata in M.Of. nr. 601 din 12 iulie 2006 dar nu reprezinta forma oficiala.

 

 

 

PARTEA GENERALA

 

Titlul I - Legea penala si limitele ei de aplicare

Capitolul I Dispozitii preliminare

Art. 1 - 2

Capitolul II Limitele aplicarii legii penale

 

Sectiunea I Aplicarea legii penale în spatiu

Art. 3 - 9

Sectiunea II Aplicarea legii penale în timp

Art. 10 -16

Titlul II - Infractiunea

Capitolul I Dispozitii generale

Art. 17 - 19

Capitolul II

Art. 20 - 22

Tentativa

 

Capitolul III

 

Participatia

Art. 23 -31

Capitolul IV Pluralitatea de infractiuni

Art. 32 - 43

Capitolul V Cauzele care înlatura caracterul penal al faptei

Art. 44- 51

Titlul III - Pedepsele

Capitolul I Dispozitii generale

Art. 52

Capitolul II Categoriile si limitele generale ale pedepselor

Art. 53

Capitolul III Pedepsele principale

 

Sectiunea I Detentiunea pe viata

Art. 54 - 55

Sectiunea II

 

Închisoarea

Art. 56 - 62

Sectiunea III

Amenda

Art. 63 - 631

Capitolul IV Pedepsele complementare si accesorii

 

Sectiunea I Pedepsele complementare

Art. 64 -67

Sectiunea II Pedepsele accesorii

Art. 71

Capitolul V Individualizarea pedepselor

 

Sectiunea I Dispozitii generale

Art. 72

Sectiunea II Circumstantele atenuante si agravante

Art. 73 - 80

Sectiunea III Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Art. 81 - 86

Sectiunea III1

 

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 861- 866

Sectiunea III2

 

Executarea pedepsei la locul de munca

Art. 867- 8611

Sectiunea IV Calculul pedepselor

Art. 87 -89

Titlul IV - Înlocuirea raspunderii penale

Art. 90 -98

Titlul V - Minoritatea

Art. 99-1101

Titlul VI - Masurile de siguranta

 

Capitolul I Dispozitii generale

Art. 111 - 112

Capitolul II Regimul masurilor de siguranta

Art. 113 - 1181

Titlul VII - Cauzele care înlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii

Capitolul I Amnistia si gratierea

Art. 119 - 120

Capitolul II

 

Prescriptia

Art. 121 -130

Capitolul III Lipsa plângerii prealabile si împacarea partilor

Art. 131 - 132

Capitolul IV

 

Reabilitarea

Art. 133 -139 

Titlul VIII - Întelesul unor termeni sau expresii în legea penala

Art. 140 -154

 

PARTEA SPECIALA

 

Titlul I - Infractiuni contra sigurantei statului

Art. 155- 173

Titlul II - Infractiuni contra persoanei

 

Capitolul I Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii

 

Sectiunea I Omuciderea

Art.174. - 179

Sectiunea II Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii

Art. 180 - 184

Sectiunea III

 

Avortul

Art. 185

Capitolul II Infractiuni contra libertatii persoanei

Art. 189 -196

Capitolul III Infractiuni privitoare la viata sexuala

Art. 197 -204

Capitolul IV Infractiuni contra demnitatii

Art. 205- 207

Titlul III - Infractiuni contra patrimoniului

Art. 208- 222

Titlul IV - Abrogat

 

Titlul V - Infractiuni contra autoritatii

Art. 236 - 245

Titlul VI - Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege

Capitolul I Infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul

Art. 246 -258

Capitolul II Infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei

Art. 259- 272

Capitolul III Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate

Art. 273 -278

Capitolul IV Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activitati reglementate de lege

Art. 279 - 2811

Titlul VII - Infractiuni de fals

Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau alte valori

Art. 282 -285

Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Art. 286 - 287

Capitolul III Falsuri în înscrisuri

Art. 288 - 294

Titlul VIII - Infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice

Art. 295 -3022

Titlul IX - Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala

Capitolul I Infractiuni contra familiei

Art. 303 - 307

Capitolul II Infractiuni contra sanatatii publice

Art. 308 -313

Capitolul III Infractiuni privitoare la asistenta celor în primejdie

Art. 314 -316

Capitolul IV Alte infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala

Art. 317 - 330

Titlul X - Infractiuni contra capacitatii de aparare a României

 

Capitolul I Infractiuni savârsite de militari

 

Sectiunea I Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

Art. 331 -337

Sectiunea II Infractiuni pe câmpul de lupta

Art. 338 - 339

Sectiunea III Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

Art. 340 - 347

Capitolul II Infractiuni savârsite de militari sau de civil

Art. 348 - 352

Capitolul III Infractiuni savârsite de civili

Art. 353 - 355

Titlul XI - Infractiuni contra pacii si omenirii

Art. 356- 361

Dispozitii finale

Art. 362 - 363

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu